Prodhimi i lëngjeve febi, i cili zhvillohet në Gjermani dhe vende të tjera evropiane, është gjithmonë në përputhje me specifikimet e prodhuesit të automjeteve dhe rregulloret e industrisë. Për më tepër, të gjitha lëngjet e febi janë përshtatur për kërkesat specifike të secilit prodhues individual të automjeteve.