Specifikimet e prodhuesit të automjeteve dhe rregulloret e industrisë respektohen gjithmonë gjatë prodhimit të lëngjeve të febi-t, i cili zhvillohet në Gjermani dhe vende të tjera evropiane. Për më tepër, të gjitha lëngjet febi janë të përshtatura për kërkesat specifike të secilit prodhues të automjeteve – ato nuk janë universale.