Specificațiile producătorului de vehicule și reglementările din industrie sunt întotdeauna respectate în timpul producției de fluide febi, care are loc în Germania și în alte țări europene. În plus, toate fluidele febi sunt adaptate cerințelor specifice ale fiecărui producător de vehicule în parte – acestea nu sunt universale.