Të gjitha lëngjet e febi janë të paketuara në shishe plastike të riciklueshme, të pasqyruara me rrjedhje, që përmbajnë etiketa me cilësi të lartë me identifikim të qartë të produktit dhe kodim ngjyrash, ndërsa dorezat e rrokjes së prerë dhe një shirit vizion i nivelit të mbushjes shtojnë prakticitetin për përdoruesit.