Спецификациите на производителот на возила и индустриските регулативи секогаш се придржуваат за време на производството на течностите на febi, кои се одвиваат во Германија и во другите европски земји. Дополнително, сите febi течности се прилагодени на специфичните барања на секој поединечен производител на возила – тие не се универзални.