Покрај нашиот широк избор на течности, febi има и огромен асортиман на делови за автомобили, лесни комерцијални возила и камиони – достапни се над 47.000 производи. Покрај тоа, febi нуди бројни комплетни сетови за одржување како паметно решение со сите потребни филтри за специфично одржување на возилото во согласност со квалитетот на ОЕМ за да се скрати потрагата по индивидуални филтри и оттука да се минимизира пресметаното време на застој на возилото.