Од антифриз и хидраулична течност, до преносно и моторното масло, опсегот на течности и хемикалии во febi вклучува сè што е потребно за да се одржи возилото здраво. За да се прошири опсегот уште повеќе, се нудат и специјализирани производи како што се AdBlue®, различни хидраулични масла и масти.