Me procesin e rreptë të inspektimit të febi-t dhe kontrollet e cilësisë, ne mund të sigurojmë që të gjitha produktet fluide plotësojnë standardet e cilësisë së lartë të grupit bilstein – duke i bërë ato një alternativë të cilësisë së lartë ndaj origjinalit.