Сеопфатниот асортиман на висококвалитетни течности и хемикалии на febi ги опфаќа комерцијалните возила како камиони и земјоделски возила. Новите производи постојано се додаваат во обемниот опсег.