οι προδιαγραφές των κατασκευαστών οχημάτων και οι κανονισμοί του κλάδου τηρούνται πάντα κατά την παραγωγή των υγρών της febi, η οποία πραγματοποιείται στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επιπλέον, όλα τα υγρά της febi προσαρμόζονται στις ειδικές απαιτήσεις κάθε κατασκευαστή οχήματος.