Οι προδιαγραφές των κατασκευαστών των οχημάτων και οι βιομηχανικοί κανονισμοί τηρούνται πάντα κατά την παραγωγή των υγρών febi, η οποία πραγματοποιείται στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επιπλέον, όλα τα υγρά febi είναι προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες απαιτήσεις κάθε κατασκευαστή οχημάτων – δεν είναι γενικής χρήσης.