По време на производството на течностите на febi, което става в Германия и други Европейски страни, винаги се следват спецификациите на автомобилните производители и регулациите на индустрията. Освен това, всички febi течности са съобразени със специфичните изисквания на всеки автомобилен производител – те не са универсални.