Спецификациите на автомобилните производители и индустриалните регулации винаги се вземат под внимание при производството на течностите на febi, което става в Германия и други Европейски страни. Освен това, всички febi течности са разработени към специфичните изисквания на всеки отделен производител на автомобили.