Rozmanitá ponuka kvapalín a chemikálií febi zahŕňa všetko, čo je potrebné na udržanie vozidla v kondícii, od brzdovej kvapaliny a nemrznúcej zmesi až po motorový, prevodový a hydraulický olej. K dispozícii sú tiež špecializované produkty, ako sú AdBlue® a ATF servisné sady a plastické mazivá. Všetky produkty nájdete prostredníctvom nášho online katalógu “fluidfinder” – vyhľadávanie chemikálií a kvapalín je tak jednoduchšie ako kedykoľvek predtým.