όλα τα υγρά febi συσκευάζονται σε ανακυκλώσιμα, στεγανά μπουκάλια πολυαιθυλενίου (PE) με ετικέτες υψηλής ποιότητας με σαφή αναγνώριση προϊόντος και χρωματική κωδικοποίηση, ενώ οι χωνευτές λαβές και η ένδειξη της στάθμης πλήρωσης συμπληρώνουν την πρακτικότητα για τους χρήστες.