Всички febi течности са пакетирани в рециклируеми, защитени от протичане полиетиленови бутилки, имащи висококачествени етикети с ясна продуктова идентификация и цветово кодиране, докато оформените дръжки и визьор за нивото на течността добавят практичност за потребителите.